umbro / ガンバ大阪 2020ユニフォーム発表されました。

https://www2.gamba-osaka.net/2020uniform/index.html